Bitexen’i Takip Et, 140 TL Değerinde Trendyol Hediye Çeki Kazan!

Bitexen’i Takip Et, 140 TL Değerinde Trendyol Hediye Çeki Kazan!27.01.2021
tarihinde Bitexen Twitter adresinde yayınlanan çekilişe katılmak için duyuru yapılan tweet’i retweet’lemeniz (RT) ve Bitexen Twitter hesabını takip etmeniz yeterlidir. Katılımcılar arasından 50 kişiye 140 TL değerinde Trendyol Hediye Çeki verilecektir.

Görevlerinizi tamamladığınızı görmemiz için profilinizin açık olması gerekmektedir. Daha önce yaptığımız çekilişlerden kazanma şansı yakalamış ve hediye kazanmış takipçilerimizin #bitexenlehediyekazan çekilişlerine katılımı sayılmamaktadır.

#BitexenleHediyeKazan Çekilişi Koşulları:
 

 1. Bitexen Teknoloji’ye ait olan twitter.com/bitexencom adresli sosyal medya hesabında 27.01.2021 tarihinde #BitexenleHediyeKazan isimli bir çekiliş düzenlenecektir. 
 1. Çekilişe katılmak isteyenlerin Bitexen’in Twitter hesabını takip ediyor olması ve çekiliş duyurusunu RT’lemesi gerekmektedir.  Her katılımcı sadece bir çekiliş hakkı kazanabilir.
 1. Çekilişe katılım ücretsiz olup, herhangi bir satın alma koşulu aranmamaktadır. 

 2. Çekilişe katılım için son tarih 02.02.2021 saat 23.59’dur. Bu tarih ve saatten sonra yapılan takip ve RT’ler çekiliş hakkı olarak değerlendirilmeyecektir. Çekiliş 03.02.2021 tarihinde yapılacak olup, kazananların bu tarihte Bitexen Twitter hesabınını takibi bırakmış ve RT’lerinin silinmiş olması halinde kazanımları iptal edilerek, hediyeleri yedek talihlilere verilecektir. 

 3. Verilen görevler tamamlandığı takdirde, kazanan 50 kişiyle Trendyol Cüzdan’larına 140 TL’lik bakiye yükleyebilmeleri için hediye kodu paylaşılacaktır. 

 4. 18 yaşından küçük kişiler çekilişe katılamayacak olup, katılsalar dahi ödül kazanamayacaklardır. 
 1. Çekilişe sadece bireysel kullanıcılar katılabilecektir; kurum, kuruluş, topluluk ya da internet sitesi adına/adıyla çekilişe katılan kullanıcılar ödül kazanamayacak olup, 3. maddede yer alan diğer tüm şartları taşıyor olsa dahi ödül üzerinde hak iddia edemeyecektir. 
 1. Kazanan katılımcılar ile Twitter DM üzerinden çekiliş tamamlandıktan sonra 7 gün içinde iletişime geçilecektir. Mesaj atmaya/almaya kapalı olan hesaplar veya 3 gün içinde kendisine gönderilen mesaja yanıt vermeyen katılımcılara ödül verilmeyecektir. Bu durumda ilgili ödül, ödül alma hakkını bu madde kapsamında kaybeden katılımcının doğru cevap sıralamasını izleyen sıralamadaki katılımcıya verilecektir.

 2. Bitexen Teknoloji; ödüller için kullanılacak kodları, kazanan katılımcılara Twitter DM üzerinden ileterek 30 gün içerisinde teslim edecektir. Kazanan katılımcılar bu kodları Trendyol.com üzerinden Trendyol Cüzdan’larına tanımladıklarında, hesaplarına Trendyol’da harcayabilecekleri 140 TL bakiye yüklenecektir. 

 3. Katılımcı sayısının ödülü kazanmak için 5. maddede belirtilen sayı/sayılar için yeterli olmaması durumunda yeterli olmayan sayıda öngörülen ödüller verilmeyecektir. 

 4. Bitexen A.Ş., çekilişi durdurma hakkı da dahil olmak üzere çekiliş katılım koşullarını, verilecek ödülleri ve/veya içeriklerini dilediği zaman ve önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 

 5. Kazanılan ödüller başkasına devredilemeyeceği gibi ödüllerin nakit karşılığı da talep edilemeyecektir.

 6. Katılımcılar, ödül kazananların ilan edileceği tarihin, ödül kazananlara haber verilecek tarihin ve ödül kazanan kişilerin başvuru tarihinin, gerek duyulduğu takdirde Bitexen tarafından değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılacaktır. 

 7. Katılımcılar, kampanya kapsamında verdiği kişisel bilgilerin, görüşlerin ve materyallerin Bitexen Teknoloji A.Ş. tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve ilgili mevzuat kapsamında kayıt ve muhafaza edilmesine, bilgi, görüş ve fikirlerinin kullanılmasına muvafakat ettiklerini, bunlara itiraz etmeyeceklerini ve bunun karşılığında her ne ad altında olursa olsun hiçbir bedel talep etmeyeceklerini kesin olarak ve geriye dönülemez surette kabul ve taahhüt etmektedir. 

 8. Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt etmekte olup buna ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran katılımcıya ait olacaktır. 

 9. Katılımcılar, tüm katılımcılara eşit koşullarda çekilişe hakkı sağlamak amacıyla aynı/yakın/benzer adres ve kimlik bilgilerine sahip birden fazla kazanan olduğunda bunların tamamının ya da bir kısmının ödüllerini vermeme yetkisinin Bitexen’e ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. 

 10. Çekilişe Bitexen ve Bitexen’e bağlı şirket çalışanları katılamayacak olup katılmaları durumunda ödüle hak kazanmaları halinde kendilerine ödül verilmeyecektir. Bu durumda ilgili ödül, ödül alma hakkını bu madde kapsamında kaybeden katılımcının doğru cevap sıralamasını izleyen sıralamadaki katılımcıya verilecektir.

 11. Tüm katılımcılara eşit koşullarda çekilişe hakkı sağlamak amacıyla aynı/yakın/benzer adres ve kimlik bilgilerine sahip birden fazla kazanan olduğunda bunların tamamının ya da bir kısmının katılımları iptal edilebilir. Ayrıca sahte ve gerçek kimliği bulunmayan hesaplara ödül verilmeyecektir. Katılımcıların hesapları kendi kimliklerine ait olmalı; profil fotoğrafları olmalı, Son bir yıl içerisinde, Bitexen çekilişinden önce katıldığı çekilişlerden bağımsız en az 20 paylaşım yapmış olmalı ve en az 20 takipçisi olmalıdır. Bu durumda ilgili ödül, ödül alma hakkını bu madde kapsamında kaybeden katılımcının doğru cevap sıralamasını izleyen sıralamadaki katılımcıya verilecektir.

 12. Bitexen’in çekilişe sonuçlarını olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturulduğunu tespit etmesi durumda, bu yollara başvuran kişilerin katılımları iptal edilecektir.

 13. Bitexen’in, düşük bağlantı hızı, internet kaynaklı sorunlar, sitenin aşırı trafik almasından kaynaklanan problemler ve kullanıcıların ya da diğer üçüncü kişilerin sunucularından kaynaklanan virüs, aşırı yüklenme vb. sonucu ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunda hiçbir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

 14. Çekilişte belirlenen mekanizma dışında kalan ve kazanacak kişinin seçilmesine yönelik herhangi bir uygunsuz işlem tespit edildiğinde, bu usulsüzlüğü yapan tüm kullanıcıların bu çekilişe özelinde ve diğer tüm Bitexen kampanya/çekiliş için katılım hakkı iptal edilecektir.

 15. Yasal düzenlemelere, ahlaka, kamu ve aile düzenine aykırılık içeren, küfür, argo vb. içerikli cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 16. Çekiliş ve içeriğinin tüm hakları münhasıran Bitexen Teknoloji A.Ş.’ye aittir.

 17. Çekilişin tüm katılımcıları yukarıdaki belirtilen çekiliş katılım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

 18. Çekiliş şartları ve buna bağlı ihtilaflarda Türk Hukuku geçerli olup İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine sahip dijital para alım satım platformu Bitexen, gelişmeye ve güncel kalmaya devam ediyor.