#BITEXENKLEINDA ÇEKİLİŞİ KATILIM KOŞULLARI

#BITEXENKLEINDA ÇEKİLİŞİ KATILIM KOŞULLARI


21.02.2022 tarihinde @bitexen Instagram adresinde yayınlanan çekilişe katılmak için duyuru yapılan gönderinin altına yorum olarak #BitexenKleinda hashtag’ini eklemeniz ve bir arkadaşınızı etiketlemeniz yeterlidir. Katılımcıların ayrıca Bitexen Instagram hesabını takip etmesi gerekmektedir.

Çekiliş sonucunda kazanan listesi destek.bitexen.com adresinden 25 Şubat 2022’de açıklanacaktır. Sosyal medya hesaplarımızdan da duyuruları gerçekleştirilecektir.

Bu çekilişte kazanan 5 kişiye: 

 1. Mart ayı boyunca Klein'da gerçekleşecek etkinliklerden 1 tanesine çift kişilik bilet hediye edilecektir.

ÖNEMLİ:

Görevlerinizi tamamladığınızı görmemiz için profilinizin açık olması gerekmektedir.

Etkinlik girişlerinde HES KODU ve en az 2 doz aşı yapılmış olması şartı ya da son 48 saat içinde yapılmış, negatif sonuçlu PCR aranmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmayan misafirlerin aşı kartlarının gösterilmesi gerekmektedir.

Kazanılan bilet kişisel kullanım haricinde ticari ya da ticari olmayan amaçlarla kullanılamaz. Bu amaçlarla ilgili kullanılan bilet iptal edilir ve yasal işlem başlatılır.

#BitexenKleinda Çekiliş Koşulları: 

 1. Bitexen’e ait olan instagram.com/bitexen adresli sosyal medya hesabında 21.02.2022 tarihinde #BitexenKlein’da isimli bir çekiliş düzenlenecektir. 
 1. Çekilişe katılmak isteyenlerin Bitexen Instagram hesabını takip ediyor olması, duyuru yapılan gönderinin altına yorum olarak #BitexenKleinda hashtag’ini eklemesi ve bir arkadaşını etiketlemesi yeterlidir. Her yarışmacı sadece bir katılım hakkı kazanabilir.
 1. Çekilişe katılım ücretsiz olup, herhangi bir satın alma koşulu aranmamaktadır.

 2. Çekilişe katılım için son tarih 24.02.2022 saat 23.59’dur. Bu tarih ve saatten sonra yapılan takip ve katılımlar çekiliş hakkı olarak değerlendirilmeyecektir. Çekiliş değerlendirmesi 24.02.2022 - 25.02.2022 tarihinde yapılacak olup, kazananların bu tarihte Bitexen Instagram hesabını takibi bırakmış ve yorumlarını silinmiş olması halinde kazanımları iptal edilecektir.

 3. Verilen görevler tamamlandığı takdirde kazanan 5 kişiye Mart ayı boyunca Klein'da gerçekleşecek etkinliklerden 1 tanesine çift kişilik bilet hediye edilecektir.

 4. 18 yaşından küçük kişiler çekilişe ya da etkinliklere katılamayacak olup, katılsalar dahi etkinliğe giriş hakkı kazanamayacaklardır. 
 1. Çekilişe sadece bireysel kullanıcılar katılabilecektir; kurum, kuruluş, topluluk ya da internet sitesi adına/adıyla yarışmaya katılan kullanıcılar ödül kazanamayacak olup, 3. maddede yer alan diğer tüm şartları taşıyor olsa dahi ödül üzerinde hak iddia edemeyecektir. 
 1. Kazanan katılımcılar ile Instagram DM üzerinden çekiliş tamamlandıktan sonra 7 gün içinde iletişime geçilecektir. Mesaj atmaya/almaya kapalı olan hesaplar veya 3 gün içinde kendisine gönderilen mesaja yanıt vermeyen katılımcılara ödül verilmeyecektir.

 2. Bitexen Teknoloji A.Ş., ödüller için kazanan katılımcılara ilettikleri iletişim adresleri üzerinden 15 gün içerisinde iletişime geçecektir.

 3. Etkinlik alanına yiyecek içecek, kesici, delici veya yanıcı alet sokmak yasaktır.

 4. Kazananlar etkinlik alanı içerisinde fotoğraf & video çekiminin yapılacağını kabul eder. Etkinliğe katılanlar yazılı izin olmadığı takdirde profesyonel görüntü kayıt cihazları sokmak ve flaşlı ve flaşsız çekim yapması yasaktır. Klein etkinlik alanlarında profesyonel olmayan cihazlarla, diğer misafirleri ve performans veren sanatçıları rahatsız edecek ve özel hayatının gizliliğini ihlal edecek çekim yapılmamasına özen gösterilmesi beklenmektedir.

 5. Organizasyon ve mekân yetkilileri uygun görmedikleri kişileri etkinlik ve backstage alanına almama hakkına sahiptir. Organizasyon öncesi veya sırasında kadın-erkek sayısındaki dengeye, tavır, üslup, giyim ve genel anlamıyla uygunluk konularına özellikle özen gösterilmekte olup bu ve bu gibi sebeplerden ötürü giriş yapılamayabilir. Bunun kararı tamamen kapı inisiyatifindedir. Kapının kararı sondur ve her koşulda geçerlidir. Bitexen Teknoloji A.Ş. bu konular hakkında sorumluluk kabul etmemektedir.

 6. Katılımcı sayısının ödülü kazanmak için 5. maddede belirtilen sayı/sayılar için yeterli olmaması durumunda yeterli olmayan sayıda öngörülen ödüller verilmeyecektir. 

 7. Bitexen Teknoloji A.Ş., çekilişi durdurma hakkı da dahil olmak üzere çekiliş katılım koşullarını, verilecek ödülleri ve/veya içeriklerini dilediği zaman ve önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 

 8. Kazanılan ödüller başkasına devredilemeyeceği gibi ödüllerin nakit karşılığı da talep edilemeyecektir.

 9. Katılımcılar, ödül kazananların ilan edileceği tarihin, ödül kazananlara haber verilecek tarihin ve ödül kazanan kişilerin başvuru tarihinin, gerek duyulduğu takdirde Bitexen tarafından değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılacaktır. 

 10. Katılımcılar, kampanya kapsamında verdiği kişisel bilgilerin, görüşlerin ve materyallerin Bitexen Teknoloji A.Ş. tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve ilgili mevzuat kapsamında kayıt ve muhafaza edilmesine, bilgi, görüş ve fikirlerinin kullanılmasına muvafakat ettiklerini, bunlara itiraz etmeyeceklerini ve bunun karşılığında her ne ad altında olursa olsun hiçbir bedel talep etmeyeceklerini kesin olarak ve geriye dönülemez surette kabul ve taahhüt etmektedir. Yarışmacılar çekilişe katılarak gönderdikleri fotoğrafların, videoların ve diğer materyallerin Bitexen Teknoloji A.Ş. tarafından kullanılmasına izin vermektedir.

 11. Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt etmekte olup buna ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran katılımcıya ait olacaktır. 

 12. Katılımcılar, tüm katılımcılara eşit koşullarda çekiliş hakkı sağlamak amacıyla aynı/yakın/benzer adres ve kimlik bilgilerine sahip birden fazla kazanan olduğunda bunların tamamının ya da bir kısmının ödüllerini vermeme yetkisinin Bitexen’e ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. 

 13. Çekilişe Bitexen ve Bitexen’e bağlı şirket çalışanları katılamayacak olup, katılmaları durumunda ödüle hak kazanmaları halinde kendilerine ödül verilmeyecektir. Bu durumda ilgili ödül, ödül alma hakkını bu madde kapsamında kaybeden katılımcının doğru cevap sıralamasını izleyen sıralamadaki katılımcıya verilecektir.

 14. Tüm katılımcılara eşit koşullarda çekiliş hakkı sağlamak amacıyla aynı/yakın/benzer adres ve kimlik bilgilerine sahip birden fazla kazanan olduğunda bunların tamamının ya da bir kısmının katılımları iptal edilebilir. Ayrıca sahte ve gerçek kimliği bulunmayan hesaplara ödül verilmeyecektir. Katılımcıların hesapları kendi kimliklerine ait olmalı; profil fotoğrafları olmalı, Son bir yıl içerisinde, Bitexen yarışmasından önce katıldığı çekilişlerden bağımsız en az 20 paylaşım yapmış olmalı ve en az 20 takipçisi olmalıdır.

 15. Bitexen’in çekiliş sonuçlarını olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturulduğunu tespit etmesi durumda, bu yollara başvuran kişilerin katılımları iptal edilecektir.

 16. Bitexen’in, düşük bağlantı hızı, internet kaynaklı sorunlar, sitenin aşırı trafik almasından kaynaklanan problemler ve kullanıcıların ya da diğer üçüncü kişilerin sunucularından kaynaklanan virüs, aşırı yüklenme vb. sonucu ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunda hiçbir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

 17. Çekilişte belirlenen mekanizma dışında kalan ve kazanacak kişinin seçilmesine yönelik herhangi bir uygunsuz işlem tespit edildiğinde, bu usulsüzlüğü yapan tüm kullanıcıların bu çekiliş özelinde ve diğer tüm Bitexen kampanya/çekiliş/yarışmaları için katılım hakkı iptal edilecektir.

 18. Yasal düzenlemelere, ahlaka, kamu ve aile düzenine aykırılık içeren, küfür, argo vb. içerikli cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 19. Çekiliş ve içeriğinin tüm hakları münhasıran Bitexen Teknoloji A.Ş.’ye aittir.

 20. Çekilişin tüm katılımcıları yukarıdaki belirtilen yarışma katılım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

 21. Çekiliş şartları ve buna bağlı ihtilaflarda Türk Hukuku geçerli olup İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.


  • Related Articles

  • Passo Kampanya Katılım Koşulları

   Katılım Koşulları PASSO mobil uygulaması üzerindeki Bitexen yönlendirme menüsü ile Bitexen’e geçerek ilk defa üye olan tüm kullanıcılar üye oldukları tarihte bildirimi yapılan/belirtilen tutarda ödülü kazanacaklardır. Kampanya kapsamında dağıtılacak ...
  • Hacim Yarışması Katılım Koşulları

   TBESF Hacim Yarışması Bilgilendirmesi: 30 Eylül - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenen TBESF hacim yarışmasında 3.000 TBESF toplam ödül, ampute futbol milli takımımızın 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nı kazanması halinde geçerli ...
  • Hacim Yarışması Katılım Koşulları

   Hacim Yarışması Nedir? Yarışmaya konu olan paritede (ör: BTC/TRY) , kullanıcı alım-satım işlemi yaptıkça hacim sağlamış olur. Kullanıcı yapılan hacim miktarına göre yarışma sıralama listesinde üst sıralara doğru yükselir. Sıralamada birinciden ...
  • #BITEXENRINGTE ÇEKİLİŞİ KATILIM KOŞULLARI

   21.01.2022 tarihinde @Bitexencom Twitter ve @bitexen Instagram adreslerinde yayınlanan çekilişe katılmak için Bitexen sosyal medya hesaplarını takip etmeniz, #BitexenRingte hashtag'iyle bir arkadaşınızı yoruma etiketlemeniz yeterlidir. Katılımcıların ...
  • #BilBakalım Yarışması Katılım Koşulları

   Değerli Kullanıcılarımız, 23.05.2022 tarihinde Bitexen Instagram adresinde yayınlanan yarışmamıza  katılmak için duyuru yapılan paylaşıma doğru yanıtı vermeniz ve Bitexen Instagram hesabını takip etmeniz, Onaylanmış Bitexen hesabınız olması ...