Bitexen’den 100 Kişiye Çift Kişilik #BitexenYazKonserleri Bileti Hediye!

Bitexen’den 100 Kişiye Çift Kişilik #BitexenYazKonserleri Bileti Hediye!

Değerli Kullanıcılarımız, 

11.08.2021 tarihinde Bitexen Instagram adresinde yayınlanan çekilişe katılmak için 15.08.2021 23.59’a kadar Bitexen'in Instagram hesabını takip edin, duyuru paylaşımını beğenin, konsere gitmek istediğiniz arkadaşınızı yoruma yazın 16 Ağustos 2021’de yapılacak çekilişte Çift Kişilik Bitexen Yaz Konserleri Bileti kazanan 100 kişiden biri olun!  

Sanatçılar; sezon boyunca Antalya, Alanya, Çeşme, Adana, Denizli Açıkhava, Bodrum Antik Tiyatro, Kuşadası Amfi Tiyatro, Ankara ODTÜ Vişnelik, Konya SKM, Gaziantep Mavera, Bursa ve İzmir Kültürpark sahnelerinde yer alacak. Katılımcılar bu konserlerden birini tercih edebilir.
Daha önce yaptığımız çekilişlerden hediye kazanmış takipçilerimizin #BitexenleHediyeKazan çekilişlerine katılımı sayılmamaktadır.                                        

 #BitexenYazKonserleriÇekilişi Koşulları: 

1.  Bitexen Teknoloji’ye ait olan instagram.com/bitexen adresli sosyal medya hesaplarında 11.08.2021 tarihinde #BitexenYazKonserleriÇekilişi isimli bir çekiliş düzenlenecektir.

2.  Çekilişe katılmak isteyenlerin 15.08.2021 23:59’a kadar Bitexen’in Instagram hesabını takip ediyor olması, paylaşımı beğenmesi ve konsere gitmek istediği arkadaşını yoruma etiketlemesi gerekmektedir. Her katılımcı sadece bir çekiliş hakkı kazanabilir. 

3.  Çekilişe katılım ücretsiz olup, herhangi bir satın alma koşulu aranmamaktadır.  

4.  Çekilişe katılım için son tarih 15.08.2021 saat 23.59’dur. Bu tarih ve saatten sonra yapılan katılımlar çekiliş hakkı olarak değerlendirilmeyecektir. Çekiliş 16.08.2021 tarihinde yapılacak olup, kazananların bu tarihte  Bitexen’in Instagram hesabını takibi bırakmış ve/veya yorumlarının silinmiş ve/veya 15.08.2021 23:59’a kadar beğenilerini kaldırmış olmaları halinde kazanımları iptal edilerek, hediyeleri sonraki kampanyalarda kullanılmak üzere saklanacaktır. 

5.  Verilen görevleri tamamlayan ve çekiliş sonucunda kazanan kişilerden hangi konserde bulunacakları ve tarihleri öğrenildikten sonra biletler kendilerine DM yoluyla PDF olarak teslim edilecektir.  Biletler teslim edildikten sonra değişiklik sağlanmayacaktır.

6.  18 yaşından küçük kişiler çekilişe katılamayacak olup, katılsalar dahi ödül kazanamayacaklardır.

7.  Çekilişe sadece bireysel kullanıcılar katılabilecektir; kurum, kuruluş, topluluk ya da internet sitesi adına/adıyla çekilişe katılan kullanıcılar ödül kazanamayacak olup, 3. maddede yer alan diğer tüm şartları taşıyor olsa dahi ödül üzerinde hak iddia edemeyecektir. 

8.  Kazanan katılımcılar ile Instagram üzerinden çekiliş tamamlandıktan sonra 7 gün içinde iletişime geçilecektir. Mesaj atmaya/almaya kapalı olan hesaplar veya 3 gün içinde kendisine gönderilen mesaja yanıt vermeyen katılımcılara ödül verilmeyecektir. Bu durumda ilgili ödül, ödül alma hakkını bu madde kapsamında kaybeden katılımcının doğru cevap sıralamasını izleyen sıralamadaki katılımcıya verilecektir.

9.  Bitexen Teknoloji; kazanan katılımcılarla Instagram DM üzerinden iletişime geçerek ödülleri 15 gün içerisinde teslim edecektir. Kazananlardan istenen Bitexen hesabı bilgileri doğrultusunda hediyeler kendilerine teslim edilecektir.

10.  Katılımcı sayısının ödülü kazanmak için 5. maddede belirtilen sayı/sayılar için yeterli olmaması durumunda yeterli olmayan sayıda öngörülen ödüller verilmeyecektir.  

11.  Bitexen A.Ş., çekilişi durdurma hakkı da dahil olmak üzere çekiliş katılım koşullarını, verilecek ödülleri ve/veya içeriklerini dilediği zaman ve önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 

12.  Kazanılan ödüller başkasına devredilemeyeceği gibi ödüllerin nakit karşılığı da talep edilemeyecektir. 

13.  Katılımcılar, ödül kazananların ilan edileceği tarihin, ödül kazananlara haber verilecek tarihin ve ödül kazanan kişilerin başvuru tarihinin, gerek duyulduğu takdirde Bitexen tarafından değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılacaktır. 

14.  Katılımcılar, kampanya kapsamında verdiği kişisel bilgilerin, görüşlerin ve materyallerin Bitexen Teknoloji A.Ş. tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve ilgili mevzuat kapsamında kayıt ve muhafaza edilmesine, bilgi, görüş ve fikirlerinin kullanılmasına muvafakat ettiklerini, bunlara itiraz etmeyeceklerini ve bunun karşılığında her ne ad altında olursa olsun hiçbir bedel talep etmeyeceklerini kesin olarak ve geriye dönülemez surette kabul ve taahhüt etmektedir. 

15.  Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt etmekte olup buna ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran katılımcıya ait olacaktır. 

16.  Katılımcılar, tüm katılımcılara eşit koşullarda çekilişe hakkı sağlamak amacıyla aynı/yakın/benzer adres ve kimlik bilgilerine sahip birden fazla kazanan olduğunda bunların tamamının ya da bir kısmının ödüllerini vermeme yetkisinin Bitexen’e ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. 

17.  Çekilişe Bitexen ve Bitexen’e bağlı şirket çalışanları katılamayacak olup katılmaları durumunda ödüle hak kazanmaları halinde kendilerine ödül verilmeyecektir.

18.  Tüm katılımcılara eşit koşullarda çekilişe hakkı sağlamak amacıyla aynı/yakın/benzer adres ve kimlik bilgilerine sahip birden fazla kazanan olduğunda bunların tamamının ya da bir kısmının katılımları iptal edilebilir. Ayrıca sahte ve gerçek kimliği bulunmayan hesaplara ödül verilmeyecektir. Katılımcıların hesapları kendi kimliklerine ait olmalı; profil fotoğrafları olmalıdır.

19.  Bitexen’in çekilişe sonuçlarını olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturulduğunu tespit etmesi durumda, bu yollara başvuran kişilerin katılımları iptal edilecektir.

20.  Bitexen’in, düşük bağlantı hızı, internet kaynaklı sorunlar, sitenin aşırı trafik almasından kaynaklanan problemler ve kullanıcıların ya da diğer üçüncü kişilerin sunucularından kaynaklanan virüs, aşırı yüklenme vb. sonucu ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunda hiçbir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

21.  Çekilişte belirlenen mekanizma dışında kalan ve kazanacak kişinin seçilmesine yönelik herhangi bir uygunsuz işlem tespit edildiğinde, bu usulsüzlüğü yapan tüm kullanıcıların bu çekiliş özelinde ve diğer tüm Bitexen kampanya/çekiliş için katılım hakları iptal edilecektir.

22.  Yasal düzenlemelere, ahlaka, kamu ve aile düzenine aykırılık içeren, küfür, argo vb. içerikli cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

23.  Çekiliş ve içeriğinin tüm hakları münhasıran Bitexen Teknoloji A.Ş.’ye aittir.

24.  Çekilişin tüm katılımcıları yukarıdaki belirtilen çekiliş katılım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

25.  Çekiliş şartları ve buna bağlı ihtilaflarda Türk Hukuku geçerli olup İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.


Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine sahip dijital para alım satım platformu Bitexen, gelişmeye ve güncel kalmaya devam ediyor.