Bitexen’den 25 Kişiye İzmir Kahve Festivali’ne Çift Kişilik Bilet Hediye!

Bitexen’den 25 Kişiye İzmir Kahve Festivali’ne Çift Kişilik Bilet Hediye!

17.05.2022 tarihinde Bitexen Instagram adresinde yayınlanan #BilBakalım çekilişine katılmak için 19.05.2022 12.00’ye kadar Bitexen'i Instagram hesabından takip edin, #BilBakalım hashtag’iyle arkadaşınızı yorumda etiketleyin ve standımızın yerini doğru tahmin edin 20 Mayıs’ta yapılacak çekilişte İzmir Coffee Festivali’ne Çift Kişilik Bilet kazanan 25 kişiden biri olun!

Görevlerinizi tamamladığınızı profilinizin açık olması gerekmektedir. Daha önce yaptığımız çekilişlerden hediye kazanmış takipçilerimizin katılımı sayılmamaktadır.

 #BilBakalım Çekilişi Koşulları:

 1.Bitexen Teknoloji’ye ait olan instagram.com/bitexen sosyal medya hesaplarında 17.05.2022 tarihinde #BilBakalım isimli bir çekiliş başlayacaktır.

 2.  Çekilişe katılmak isteyenlerin Bitexen'i Instagram hesabından takip etmesi, #BilBakalım hashtag’iyle arkadaşlarını etiketleyerek paylaşması ve bu festivaldeki standımızın yerini doğru tahmin etmesi gerekmektedir. Her katılımcı sadece bir çekiliş hakkı kazanabilir.

 3.  Çekilişe katılım ücretsiz olup, herhangi bir satın alma koşulu aranmamaktadır.

 4.  Çekilişe katılım için son tarih 19.05.2022 saat 12.00’dir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan katılımlar çekiliş hakkı olarak değerlendirilmeyecektir. Çekiliş 20.05.2022 tarihinde yapılacak olup, kazananların bu tarihte Bitexen’in sosyal medya hesaplarında takibi bırakmış ve/veya fotoğraflarını silmiş olması halinde kazanımları iptal edilerek, hediyeleri yedek katılımcılara devredilecektir.

 5.  Verilen görevleri tamamlayan ve çekiliş sonucunda kazanan kişilere davet kodları DM aracılığıyla online olarak teslim edilecektir.

 6.  18 yaşından küçük kişiler çekilişe katılamayacak olup, katılsalar dahi ödül kazanamayacaklardır.

 7.  Çekilişe sadece bireysel kullanıcılar katılabilecektir; kurum, kuruluş, topluluk ya da internet sitesi adına/adıyla çekilişe katılan kullanıcılar ödül kazanamayacak olup, 3. maddede yer alan diğer tüm şartları taşıyor olsa dahi ödül üzerinde hak iddia edemeyecektir.

 8.  Kazanan katılımcılar ile katılım sağladıkları sosyal medya hesapları üzerinden çekiliş tamamlandıktan sonra 3 saat içinde iletişime geçilecektir. Mesaj atmaya/almaya kapalı olan hesaplar veya 1 gün içinde kendisine gönderilen mesaja yanıt vermeyen katılımcılara ödül verilmeyecektir. Bu durumda ilgili ödül, ödül alma hakkını bu madde kapsamında kaybeden katılımcının doğru cevap sıralamasını izleyen sıralamadaki katılımcıya verilecektir.

 9.  Bitexen Teknoloji; kazanan katılımcılarla DM üzerinden iletişime geçerek ödülleri 6 saat içerisinde teslim edecektir. Kazananlardan istenen Bitexen hesabı bilgileri doğrultusunda hediyeler kendilerine teslim edilecektir.

 10.  Katılımcı sayısının ödülü kazanmak için 5. maddede belirtilen sayı/sayılar için yeterli olmaması durumunda yeterli olmayan sayıda öngörülen ödüller verilmeyecektir. 

 11.  Bitexen A.Ş., çekilişi durdurma hakkı da dahil olmak üzere çekiliş katılım koşullarını, verilecek ödülleri ve/veya içeriklerini dilediği zaman ve önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 

 12.  Kazanılan ödüller başkasına devredilemeyeceği gibi ödüllerin nakit karşılığı da talep edilemeyecektir.

 13.  Katılımcılar, ödül kazananların ilan edileceği tarihin, ödül kazananlara haber verilecek tarihin ve ödül kazanan kişilerin başvuru tarihinin, gerek duyulduğu takdirde Bitexen tarafından değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılacaktır.

14.  Katılımcılar, kampanya kapsamında verdiği kişisel bilgilerin, görüşlerin ve materyallerin Bitexen Teknoloji A.Ş. tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve ilgili mevzuat kapsamında kayıt ve muhafaza edilmesine, bilgi, görüş ve fikirlerinin kullanılmasına muvafakat ettiklerini, bunlara itiraz etmeyeceklerini ve bunun karşılığında her ne ad altında olursa olsun hiçbir bedel talep etmeyeceklerini kesin olarak ve geriye dönülemez surette kabul ve taahhüt etmektedir.

 15.  Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt etmekte olup buna ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran katılımcıya ait olacaktır.

 16.  Çekilişe Bitexen ve Bitexen’e bağlı şirket çalışanları katılamayacak olup katılmaları durumunda ödüle hak kazanmaları halinde kendilerine ödül verilmeyecektir.

 17.  Katılımcılar, tüm katılımcılara eşit koşullarda çekilişe hakkı sağlamak amacıyla aynı/yakın/benzer adres ve kimlik bilgilerine sahip birden fazla kazanan olduğunda bunların tamamının ya da bir kısmının ödüllerini vermeme yetkisinin Bitexen’e ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Ayrıca sahte ve gerçek kimliği bulunmayan hesaplara ödül verilmeyecektir. Katılımcıların hesapları kendi kimliklerine ait olmalı; profil fotoğrafları olmalı, En az 10 takipçisi olmalıdır.

18.  Bitexen’in çekilişe sonuçlarını olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturulduğunu tespit etmesi durumda, bu yollara başvuran kişilerin katılımları iptal edilecektir.

 19.  Bitexen’in, düşük bağlantı hızı, internet kaynaklı sorunlar, sitenin aşırı trafik almasından kaynaklanan problemler ve kullanıcıların ya da diğer üçüncü kişilerin sunucularından kaynaklanan virüs, aşırı yüklenme vb. sonucu ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunda hiçbir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

 20.  Çekilişte belirlenen mekanizma dışında kalan ve kazanacak kişinin seçilmesine yönelik herhangi bir uygunsuz işlem tespit edildiğinde, bu usulsüzlüğü yapan tüm kullanıcıların bu çekiliş özelinde ve diğer tüm Bitexen kampanya/çekiliş için katılım hakları iptal edilecektir.

 21.  Yasal düzenlemelere, ahlaka, kamu ve aile düzenine aykırılık içeren, küfür, argo vb. içerikli cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 22.  Çekiliş ve içeriğinin tüm hakları münhasıran Bitexen Teknoloji A.Ş.’ye aittir.

 23. Çekilişin tüm katılımcıları yukarıdaki belirtilen çekiliş katılım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

24.  Çekiliş şartları ve buna bağlı ihtilaflarda Türk Hukuku geçerli olup İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.