KENDİ ADINA, BAŞKASI HESABINA İŞLEM YAPANLARA İLİŞKİN DUYURU

KENDİ ADINA, BAŞKASI HESABINA İŞLEM YAPANLARA İLİŞKİN DUYURUDeğerli Kullanıcılarımız, 

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun (Kanun) 27’inci maddesine dayanılarak hazırlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) 09.01.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak, 01.04.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe göre; hesap açılması, kredi veya kredi kartı verilmesi, kiralık kasa, finansman, faktoring, finansal kiralama, hayat sigortası veya bireysel emeklilik gibi hizmetler nedeniyle kurulan, niteliği itibarıyla devamlılık unsuru taşıyan iş ilişkilerinde tutar gözetmeksizin kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerin ve müşteri adına hareket edenlerin kimliğinin tespit edilmesi zorunludur.

Bunun dışında, sürekli iş ilişkisi niteliği arz etmemekle birlikte;

1- İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı yetmiş beş bin TL veya üzerinde olduğunda,

2- Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı yedi bin beş yüz TL veya üzerinde olduğunda,

3- Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin,

4- Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, kimliğe ilişkin bilgilerin alınması ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğinin tespit edilmesi zorunludur.

İşlem talep eden kişiler, eğer işlemi bir başkası hesabına yapıyorlarsa, bunu işlemi yapmadan önce beyan etmek zorundadır. Bu beyan üzerine, işlemi talep edenin kimliği ve yetki durumu ile hesabına hareket edilen kişinin kimliği Yönetmeliğin 6 ila 14’üncü maddeleri arasındaki hükümlere göre tespit edilir.

Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle kurulan ve devamlılık niteliği taşıyan iş ilişkilerinde, tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşini aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortakların kimliği Yönetmeliğin 6 ve 7’inci maddelerine göre tespit edilir.

Kanunun 15’inci maddesi uyarınca, kimlik tespiti gereken işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

İşbu duyuru Yönetmeliğin 17'inci maddesi uyarınca yapılmaktadır.

   
               


  • Related Articles

  • Başkasının Hesabına Para Çekebilir miyim?

   Bitexen hesabınızdan yalnızca bankada kendi adınıza açılmış vadesiz Türk Lirası hesabınıza para çekebilirsiniz. Başka bir hesaba TL çekimi gerçekleştirmeniz halinde işleminiz “Hatalı İşlem” statüsüne düşmektedir. Hatalı işlemdeki ilgili ...
  • Şirket Banka Hesabına Para Çekebilir miyim?

   Bitexen’deki şirket hesabınızdan, şirketinize ait bankadaki vadesiz TL hesabına para çekme talebinde bulunabilirsiniz.   Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine sahip dijital para alım satım platformu Bitexen , gelişmeye ve güncel kalmaya devam ediyor. ...
  • Ortak Banka Hesabına Para Çekebilir miyim?

   Bitexen hesabınızdan yalnızca bankada kendi adınıza açılmış vadesiz Türk Lirası hesabınıza para çekebilirsiniz. Ortak hesaba para çekme işlemi gerçekleştiremezsiniz. Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine sahip dijital para alım satım ...
  • Vadeli Banka Hesabına Para Çekebilir miyim?

    Bitexen hesabınızdan yalnızca bankada kendi adınıza açılmış vadesiz Türk Lirası hesabınıza para çekebilirsiniz. Vadeli hesaba para çekme işlemi gerçekleştiremezsiniz. Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine sahip dijital para alım satım ...
  • KAMUOYUNA DUYURU

   Son günlerde ülkemizde kripto para piyasasında yaşanan gelişmeleri yakinen takip etmekle birlikte, kamuoyunda yanlış bir algı oluşmaması için böyle bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bitexen Teknoloji A.Ş.(“Bitexen”), 2018 yılında ‘İTÜ ARI ...